Angličtina pre profesijnú prax

Kurz: Kurz obchodnej angličtiny

Cieľová skupina: Dospelí z oblasti komerčnej, štátnej a verejnej sféry, ktorí potrebujú využívať angličtinu v pracovnom prostredí, ako aj záujemcovia o prácu v anglicky hovoriacom prostredí.

Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa

Profil absolventa: Budete pohotovo a kompetentne zvládať komunikáciu v pracovnom prostredí v závislosti od vedomostného stupňa, ktorý ste absolvovali.

Jazykové kompetencie  frekventanta kurzu sa zdokonaľujú od stupňa začiatočník až po stupeň pokročilý a sú presne definované na záver každého modulu.

Spôsob ukončenia: Záverečný test alebo skúška na Certifikát Akadémie vzdelávania.

Potvrdenie o absolvovaní.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou.

Certifikát Akadémie vzdelávania z obchodnej angličtiny.

Popis: Kurz obchodnej angličtiny má modulovú štruktúru. Je určený začiatočníkom, mierne a stredne ako aj pokročilým používateľom angličtiny v pracovnom prostredí. Zaradenie do príslušného vedomostného stupňa je na základe vstupného testu. Kurz má modulovú štruktúru – od stupňa A 1 po stupeň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca. Poslucháč môže absolvovať  jeden, dva, prípadne tri moduly, ktoré  ho posúvajú dopredu na  vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.

Akreditácia: Ministerstvo školstva SR

Číslo akreditácie: 0581/2010/186/21

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *