Business English Presentations

Kurz: zameraný na rozvoj zručnosti prezentovania v angličtine

Cieľová skupina: pracovníci firiem a organizácií, obchodných spoločností so zahraničnými partnermi ; pracovníci v štátnej sfére, ktorí spolupracujú s partnermi na medzinárodnej úrovni; absolventi škôl

Požadované vzdelanie: bez určenia – nevyžaduje sa

Profil absolventa: Absolvent dokáže pripraviť prezentáciu a prezentovať ju. Vie uviesť štatistické údaje, predpovedať trendy vývoja a zmien; prezentovať názorné (vizuálne) pomôcky, popísať grafy, tabuľky a pod. ;prezentovať fakty a číselné údaje, robiť závery,odporučiť ďalší postup a správne reagovať v prípade vzniknutých problémov.

Spôsob ukončenia: príprava a prezentovanie svojej vlastnej krátkej prezentácie

Potvrdenie o absolvovaní.

Popis:
Cieľom tohto krátkeho kurzu je naučiť poslucháčov umeniu prezentácie – predstaviť seba a iných, prezentovať firmu, vyjadriť odborný názor, uvádzať štatistické údaje, používať výrazy a slovnú zásobu počas prezentácie vizuálnych pomôcok, urobiť závery, odporučiť ďalší postup a pod.
Požadované vstupné jazykové kompetencie vo všeobecnom anglickom jazyku – stupeň stredne pokročilý.
Rozsah kurzu – 16 vyučovacich hodín.

Bez akreditácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *