Business English Writing

Kurz: prezenčný odborný jazykový kurz

Cieľová skupina: pracovníci firiem a organizácií, obchodných spoločností so zahraničnými partnermi ; pracovníci v štátnej sfére, ktorí spolupracujú  s partnermi  na medzinárodnej úrovni, absolventi škôl

Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa

Profil absolventa: Absolvent dokáže využiť získané jazykové zručnosti pri písomnej komunikácie rôzneho druhu:

napísať list, e-mail, fax, objednávku, sťažnosť a navrhnúť riešenie; objednať  ubytovanie v hoteli, potvrdiť rezerváciu, prenajať auto a zabezpečiť ďalšie služby;napísať životopis, vyplniť formulár; písomne  dohodnúť  stretnutia, prijať a odmietnuť pozvanie, poďakovať sa; pripraviť  program stretnutia v písomnej podobe, dohodnúť termíny, pripraviť pracovnú agendu, napísať krátku zápisnicu z porady; urobiť prezentáciu svojej firmy v písomnej podobe.

Spôsob ukončenia: písomná skúška

– napísať list,  žiadosť, ponuku, poďakovanie, odpoveď na sťažnosť  klientovi, list partnerskej organizácii a pod.)

– napísať krátku správu alebo osobnú správu

Potvrdenie o absolvovaní.

Popis:

Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov   písomne  pohotovo reagovať   v rôznych  situáciach   v pracovnom prostredí tak,  aby boli  schopní  zabezpečiť bežný styk  organizácie so zahraničnými partnermi prostredníctvom  písomného kontaktu, t. j. boli schopní písomne komunikovať pri nadväzovaní kontaktov, príprave stretnutí, schôdzi, pracovných ciest, získavaní  informácií rôzneho druhu  a pod.

Požadované vstupné jazykové kompetencie  vo všeobecnom anglickom jazyku – stupeň stredne pokročilý.

Bez akreditácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *