Business Speaking

Kurz: Kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručnosti v angličtine.

Cieľová skupina: Pracovníci firiem a organizácií, obchodných spoločností so zahraničnými partnermi ; pracovníci v štátnej sfére, ktorí spolupracujú s partnermi na medzinárodnej úrovni; absolventi škôl

Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa

Profil absolventa: Absolvent kurzu si výrazné obohatí slovnú zásobu a zdokonalí komunikačné schopnosti v angličtine, nadobudne istotu a pohotovosť počas komunikácie. Dokáže vyjadriť požiadavku a ponúknuť pomoc, vypýtať povolenie a súhlas, riešiť komunikačné ťažkosti, dohodnúť sa, viesť spoločenský rozhovor.

Spôsob ukončenia: Praktický test.

Potvrdenie o absolvovaní.

Popis:

Cieľom tohto krátkeho 16-hodinového kurzu je rozvíjať a upevňovať u poslucháčov jazykové zručnosti v rámci ústnej komunikácie v anglickom jazyku. Požadované vstupné jazykové kompetencie vo všeobecnom anglickom jazyku – stupeň stredne pokročilý.

Bez akreditácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *