Anglický jazyk Levice

Miesto konania kurzu: Levice   Dátum konania: 11. 04. 2016 - 30. 06. 2016

Začiatok

11. Apríla 2016 - 9:00

Koniec

30. júna 2016 - 16:00

Adresa

Levice, Z. Nejedlého 13   Pozrieť na mape

Anglický jazyk

 

Jazykový kurz všeobecnej angličtiny intenzívny

 

Dátum konania: 11. 04. 2016 – 30. 06. 2016

Miesto konania: Levice

Počet hodín: 110 (level 1-5), 120 (level 6-8)

Cieľová skupina: pre žiakov, študentov a dospelých

Registrácia: informácie podávame osobne, telefonicky a emailom

Na objednávku: nie

Typ: Kurz

Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa

Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní

Akreditácia: Bez akreditácie

Dni a časy konania: 4x týždenne po 2 vyučovacie hodiny

Popis:

Zámerom kurzu je sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa v rôznych situáciách všedného dňa v súkromí a na pracovisku.
Kurz je rozdelený do levelov – 5 levelov á 110 hodín od stupňa A1 po stupeň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Každý level trvá jeden trimester – 3 mesiace. Level je ukončený záverečnou skúškou, na základe ktorej záujemca môže pokračovať vo výučbe vo vyššom leveli.
Záujemcovia sú zaradení do levelov na základe vstupného testu. Po ukončení 5. levelu je možné pokračovať vo výučbe so zahraničným – native – lektorom, ktorý pripraví na medzinárodné cambridgské skúšky.

Spôsob ukončenia: Záverečný test

Profil absolventa:

Absolvent jednotlivých levelov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií stanovených Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam. Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac levelov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa. Jazykové kompetencie frekventanta kurzu sa zdokonaľujú od stupňa začiatočník až po stupeň pokročilý a sú presne definované na záver každého levelu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *