Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa Čadca

Miesto konania kurzu: Čadca Termín konania: 17. 03. 2016 - 20. 03. 2016  
CENA
90.00€

Začiatok

17. marca 2016 - 9:00

Koniec

20. marca 2016 - 16:00

Adresa

Čadca, Námestie slobody 59   Pozrieť na mape

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa

 

10 kreditov – 4 dni

 

Dátum konania: 17. 03. 2016 – 20. 03. 2016

Miesto konania: AV Čadca

Počet hodín: 40

Cena: 90 €

Cieľová skupina: – učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
– učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
– učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
– učiteľ jazykovej školy,
– učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Registrácia: najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu

Na objednávku: áno

Typ: Kurz

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Vydané osvedčenia: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Akreditácia: Ministerstvo školstva SR

Popis: Hlavným cieľom vzdelávania je osvojiť si vedomosti a zručnosti z oblasti zvládania stresu a syndrómu vyhorenia, dokázať ich aplikovať vo svojom osobnom a pracovnom živote a tým zvyšovať svoju psychickú odolnosť. Aplikovaním týchto vedomostí a zručností vo svojom pracovnom prostredí dokázať pozitívne ovplyvňovať psychickú pohodu svojich žiakov a spolupracovníkov a napomáhať vytváranie pozitívnej klímy v prostredí školy.

Program je určený pre oprávnené skupiny pedagogických zamestnancov – členenie podkategórie:
– učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
– učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
– učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
– učiteľ jazykovej školy,
– učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Program je určený pre všetkých pedagogických zamestnancov kariérového stupňa:
– začínajúci pedagogický zamestnanec,
– samostatný pedagogický zamestnanec,
– pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
– pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

 

Toto aktualizačné vzdelávanie trvá 40 vyučovacích hodín a je možné zaň získať 10 kreditov.

Spôsob ukončenia: Záverečná power point prezentácia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *