Nemčina pre opatrovateľskú prax Levice

Miesto konania kurzu: Levice   Dátum konania: 25. 04. 2016 - 31. 05. 2016

Začiatok

25. Apríla 2016 - 9:00

Koniec

31. mája 2016 - 16:00

Adresa

Levice, Z. Nejedlého 13   Pozrieť na mape

Nemčina pre opatrovateľskú prax

 

Dátum konania: 25. 04. 2016 – 31. 05. 2016

 

Miesto konania: Levice

Cieľová skupina: Záujemcovia o prácu opatrovateľov/opatrovateliek v nemecky hovoriacom prostredí.

Na objednávku: áno

Typ: Kurz

Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa

Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Akreditácia: Bez akreditácie

Dni a časy konania: podľa dohody skupiny

Popis:

Kurz pripraví na celkom jednoduchú predovšetkým ústnu komunikáciu v rámci uvedenej profesie a bežného spoločenského styku.

Spôsob ukončenia: Písomnou a ústnou skúškou.

Profil absolventa:

Absolvent vie poskytnúť základné informácie o sebe a svojej rodine, o svojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach, získavať informácie o osobách, predmetoch, cenách, materiáloch, funkciách, úlohách, ktoré mu boli zverené, a sám informácie poskytovať, rozumieť požiadavkám, pokynom, udeľovať pokyny, upozorniť, varovať, viesť jednoduchú konverzáciu na bežné témy, vyjadriť svoje pocity a postoje k bežným javom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *