Prievidza

Business English Writing

Kurz: prezenčný odborný jazykový kurz Cieľová skupina: pracovníci firiem a organizácií, obchodných spoločností so zahraničnými partnermi ; pracovníci v štátnej sfére, ktorí spolupracujú  s partnermi  na medzinárodnej úrovni, absolventi škôl Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa Profil absolventa: Absolvent dokáže využiť získané jazykové zručnosti pri písomnej komunikácie rôzneho druhu: napísať list, e-mail, fax, objednávku, sťažnosť a navrhnúť […]

Vložil: Radoslav | Prievidza
VIAC INFORMÁCIÍ

Angličtina pre profesijnú prax

Kurz: Kurz obchodnej angličtiny Cieľová skupina: Dospelí z oblasti komerčnej, štátnej a verejnej sféry, ktorí potrebujú využívať angličtinu v pracovnom prostredí, ako aj záujemcovia o prácu v anglicky hovoriacom prostredí. Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa Profil absolventa: Budete pohotovo a kompetentne zvládať komunikáciu v pracovnom prostredí v závislosti od vedomostného stupňa, ktorý ste absolvovali. […]

Vložil: Radoslav | Prievidza
VIAC INFORMÁCIÍ

Business Speaking

Kurz: Kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručnosti v angličtine. Cieľová skupina: Pracovníci firiem a organizácií, obchodných spoločností so zahraničnými partnermi ; pracovníci v štátnej sfére, ktorí spolupracujú s partnermi na medzinárodnej úrovni; absolventi škôl Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa Profil absolventa: Absolvent kurzu si výrazné obohatí slovnú zásobu a zdokonalí komunikačné schopnosti v angličtine, nadobudne istotu […]

Vložil: Radoslav | Prievidza
VIAC INFORMÁCIÍ

Business English Presentations

Kurz: zameraný na rozvoj zručnosti prezentovania v angličtine Cieľová skupina: pracovníci firiem a organizácií, obchodných spoločností so zahraničnými partnermi ; pracovníci v štátnej sfére, ktorí spolupracujú s partnermi na medzinárodnej úrovni; absolventi škôl Požadované vzdelanie: bez určenia – nevyžaduje sa Profil absolventa: Absolvent dokáže pripraviť prezentáciu a prezentovať ju. Vie uviesť štatistické údaje, predpovedať trendy vývoja a zmien; prezentovať […]

Vložil: Radoslav | Prievidza
VIAC INFORMÁCIÍ