Na základe online testu získate informácie o svojich jazykových zručnostiach a vedomostiach. Vyhodnotenie Vám príde do mailu.

 

Pripravujeme pre vás…….