Kozmetik/ Kozmetička

Kozmetik/Kozmetička

Kozmetik/Kozmetička   Počet hodín: 450 VH (vyučovacích hodín) Cena: 750,00 EUR Cieľová skupina: Osoby so záujmom pracovať v oblasti kozmetických služieb. Zľavy: Evidovaní nezamestnaní si môžu kurz nechať preplatiť UPSVaR formou REPAS. Na objednávku: nie Typ: Kurz Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie bez maturity Vydané osvedčenia: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou Akreditácia: Ministerstvo […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ