Topoľčany

Kurz opatrovania Topoľčany

 Kurz opatrovania   kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dátum konania: marec – apríl 2016 (podľa záujmu) Počet hodín: 220 Cena: 220 € Evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Opatrovateľstvo sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Nemecký jazyk Topoľčany

Nemecký jazyk    Termín začatia: apríl 2016 Rozsah: 50  vyučovacích hodín Cena: 130 € Možnosť získať jazykové certifikáty: A1, A2, B1, B2     Evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS     Radi Vám poskytneme viac info. Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany 0911 771 178 avto@aveducation.sk,

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov

 Kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov Termín začatia: marec – apríl 2016 ( podľa záujmu)   1.VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A INTERAKTÍVNEJ TABULE VO VÝCHOVNO – VZDELÁVACOM PROCESE – 22 KREDITOV!!!! Cena : 180 € 2. ASERTÍVNE ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SITUÁCIÍ V PRÁCI UČITEĽA (10 kreditov) Cena: 50 € 3. RIADENIE INTERPERSONÁLNYCH KONFLIKTOV V PRÁCI UČITEĽA (10 kreditov) […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

PC kurz Topoľčany

PC KURZ PRE ZAČIATOČNÍKOV AJ POKROČILÝCH     Evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS     Kurz IKT – kancelársky balík MS OFFICE Rozsah: 130 hodín Obsahová náplň kurzu Teória informačno komunikačných technológií Práca v operačnom systéme MS Windows I., II. Textový editor MS Word I.,II. Tabuľkový kalkulátor MS Excel […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ
apr
01

Anglický jazyk Topoľčany

Anglický jazyk    Termín začatia: apríl 2016 Rozsah: 50  vyučovacích hodín Cena: 130 € Možnosť získať jazykové certifikáty: A1, A2, B1, B2     Evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS     Radi Vám poskytneme viac info. Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany 0911 771 178 avto@aveducation.sk,

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Hygienické minimum – potraviny

Hygienické minimum – potraviny Školenie a skúška na výkon odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve Dátum konania: 24. 02. 2016 Miesto konania: Akadémia vzdelávania Topoľčany, prevádzka: Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, Topoľčany Počet hodín: 8 Cena: 30,- € Cieľová skupina: Každý kto ma záujem pracovať v potravinárstve a prácu s potravinami […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

LEKTOR – Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých

LEKTOR Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých Termín: 4. 3. 2016 o 15.00 hod. (úvodné stretnutie) Počet hodín: 100 (48 hodín prezenčne, 52 hodín distančne) Cieľ kurzu – poznať zákonitosti vzdelávania dospelých – vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania – poznať zákonitosti tvorby učiva – vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Podvojné účtovníctvo Topoľčany

Podvojné účtovníctvo modul – podvojné účtovníctvo (podľa záujmu) Dátum konania: marec – apríl 2016 Počet hodín: 88 vyučovacích hodín Cena: 220 € s DPH Počet hodín: 130 vyučovacích hodín Cena: 300 € s DPH Evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS Cieľová skupina: Osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva. Registrácia: uvedená cena platí pri účasti […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ