Personálne kurzy

Manikérka-manikér Levice

MANIKÉR/MANIKÉRKA     modulový kurz: 1. Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hodín 2. Nechtová modelácia UV gélom – 82 hodín3. Nechtová modelácia akrylom – 82 hodín Dátum konania: 20. 04. 2016 – 30. 05. 2016 Miesto konania: Levice Počet hodín: 284 vyučovacích hodín Cieľová skupina: Osoby so záujmom pôsobiť v oblasti manikérskych […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Opatrovateľstvo pre krajiny EÚ Levice

Opatrovateľstvo pre krajiny EÚ   Dátum konania: 14. 03. 2016 – 18. 04. 2016   Miesto konania: Levice Počet hodín: 220 Cieľová skupina: Záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť. Predpokladom je stredoškolské vzdelanie alebo stredné vzdelanie. Podmienkou pre absolvovanie by mal byť vstupný osobnostný test. Na objednávku: áno Typ: Kurz Požadované […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa Čadca

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa   10 kreditov – 4 dni   Dátum konania: 17. 03. 2016 – 20. 03. 2016 Miesto konania: AV Čadca Počet hodín: 40 Cena: 90 € Cieľová skupina: – učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), – učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Tréning pre pedagogických zamestnancov Čadca

Tréning pre pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 317, § 55.   Tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.   Dátum konania: 02. 03. 2016 – 30. 06. 2016 Na objednávku: áno Typ: Seminár Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní Akreditácia: Bez akreditácie

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

LEKTOR – Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých Michalovce

LEKTOR Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých Dátum konania: 10. 03. 2016 – 10. 05. 2016 Počet hodín: 100 Cena: 200 € Cieľová skupina: Lektori pre vzdelávanie dospelých Na objednávku: áno Typ: Kurz Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie s maturitou Vydané osvedčenia: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou Akreditácia: Ministerstvo školstva SR Popis […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Kurz opatrovania Michalovce

 Kurz opatrovania   kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dátum konania: 23. 02. 2016 – 01. 04. 2016 Počet hodín: 220 Cena: 220 € Cena: Evidovaní nezamestnaní môžu požiadať o preplatenie kurzu cez UPSVaR formou REPAS Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Opatrovateľstvo sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Riadenie interpersonálych konfliktov v práci učiteľa Čadca

Riadenie interpersonálych konfliktov v práci učiteľa 4 dni / 10 kreditov   Dátum konania: 04. 03. 2016 – 07. 03. 2016   Miesto konania: AV Čadca Počet hodín: 40 Cena: 90 € Cieľová skupina: – učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), – učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa Čadca

Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa   Dátum konania: 29. 03. 2016 – 09. 04. 2016 Počet hodín: 60 Cena: 110 € Cieľová skupina: – učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), – učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) – učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Kurz opatrovania Čadca

Kurz opatrovania   Možnosť využiť projekt REPAS – pre UoZ Dátum konania: 07. 03. 2016 – 11. 04. 2016 Miesto konania: AV Čadca Počet hodín: 220 Cena: 292 Cieľová skupina: Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Opatrovateľstvo sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese

Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese   Kontinuálne vzdelávanie – 22 kreditov / 15 dní   Dátum konania: 29. 02. 2016 – 31. 03. 2016 Počet hodín: 95 Cena: 157 Cieľová skupina: Na kontinuálne vzdelávanie alebo overenie profesijných kompetencií bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ
Page 1 of 212