Školstvo

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa Čadca

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa   10 kreditov – 4 dni   Dátum konania: 17. 03. 2016 – 20. 03. 2016 Miesto konania: AV Čadca Počet hodín: 40 Cena: 90 € Cieľová skupina: – učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), – učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Tréning pre pedagogických zamestnancov Čadca

Tréning pre pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 317, § 55.   Tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.   Dátum konania: 02. 03. 2016 – 30. 06. 2016 Na objednávku: áno Typ: Seminár Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania – nevyžaduje sa Vydané osvedčenia: Potvrdenie o absolvovaní Akreditácia: Bez akreditácie

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

LEKTOR – Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých Michalovce

LEKTOR Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých Dátum konania: 10. 03. 2016 – 10. 05. 2016 Počet hodín: 100 Cena: 200 € Cieľová skupina: Lektori pre vzdelávanie dospelých Na objednávku: áno Typ: Kurz Požadované vzdelanie: Stredoškolské vzdelanie s maturitou Vydané osvedčenia: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou Akreditácia: Ministerstvo školstva SR Popis […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Riadenie interpersonálych konfliktov v práci učiteľa Čadca

Riadenie interpersonálych konfliktov v práci učiteľa 4 dni / 10 kreditov   Dátum konania: 04. 03. 2016 – 07. 03. 2016   Miesto konania: AV Čadca Počet hodín: 40 Cena: 90 € Cieľová skupina: – učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), – učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa Čadca

Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa   Dátum konania: 29. 03. 2016 – 09. 04. 2016 Počet hodín: 60 Cena: 110 € Cieľová skupina: – učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), – učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) – učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese

Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese   Kontinuálne vzdelávanie – 22 kreditov / 15 dní   Dátum konania: 29. 02. 2016 – 31. 03. 2016 Počet hodín: 95 Cena: 157 Cieľová skupina: Na kontinuálne vzdelávanie alebo overenie profesijných kompetencií bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov

 Kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov Termín začatia: marec – apríl 2016 ( podľa záujmu)   1.VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A INTERAKTÍVNEJ TABULE VO VÝCHOVNO – VZDELÁVACOM PROCESE – 22 KREDITOV!!!! Cena : 180 € 2. ASERTÍVNE ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SITUÁCIÍ V PRÁCI UČITEĽA (10 kreditov) Cena: 50 € 3. RIADENIE INTERPERSONÁLNYCH KONFLIKTOV V PRÁCI UČITEĽA (10 kreditov) […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ

LEKTOR – Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých

LEKTOR Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých Termín: 4. 3. 2016 o 15.00 hod. (úvodné stretnutie) Počet hodín: 100 (48 hodín prezenčne, 52 hodín distančne) Cieľ kurzu – poznať zákonitosti vzdelávania dospelých – vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania – poznať zákonitosti tvorby učiva – vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania […]

Vložil: Rekvalifikácia |
VIAC INFORMÁCIÍ